Doświadczenie

marcin tafelski, neurochirurg, bydgoszcz, toruń, lekarz

Dyplom lekarza uzyskałem na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 1998 roku.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych zdobyłem w 2006 roku. W tym samym roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii.

Do tej pory wziąłem udział w ponad 20 międzynarodowych konferencjach i szkoleniach.

Moje główne zainteresowania zawodowe to mało inwazyjna chirurgia kręgosłupa (MIS) ze szczególnym uwzględnieniem technik przezskórnych i endoskopii.