Na moim blogu obalam mity dotyczące operacji kręgosłupa i edukuję z zakresu profilaktyki


Tutaj dowiesz się więcej o mnie, moim spojrzeniu na współczesną chirurgię oraz o najnowocześniejszych metodach jakimi operuję.

15 maja 2020

Mikrodiscektomia lędźwiowa

Operacja przeprowadzana jest zazwyczaj w ułożeniu na brzuchu z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego. Cięcie skórne wykonane jest nad przestrzenią międzytrzonową objętą chorobą, która zostaje zidentyfikowana śródoperacyjnie za […]
3 marca 2020

Stentoplastyka trzonu kręgu implantem Spine Jack

Zestaw operacyjny Spine Jack® to mało inwazyjny system do anatomicznej repozycji i plastyki trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w osteoporozie, w młodej kości i w nowotworach. […]
10 stycznia 2020

Operacja spondylodezy tylnej w odcinku lędźwiowym

Przeprowadza się ją w najcięższych przypadkach zwyrodnienia kręgosłupa z towarzyszącą niestabilnością. Dzięki postępowi technicznemu można ją wykonać z wykorzystaniem technik mało inwazyjnych oraz mikrochirurgicznych dróg dostępu […]
3 grudnia 2019

Wertebroplastyka

Wertebroplastyka to procedura małoinwazyjnego leczenia złamań patologicznych (osteoporotycznych, nowotworowych) polegająca na podaniu cementu kostnego do wnętrza złamanego trzonu.  Głównymi celami tej procedury są: mechaniczne wzmocnienie trzonu […]
16 października 2019

Endoskopowa mikrodiscektomia

Do operacji endoskopowych kręgosłupa używamy systemów operacyjnych firmy Richard Wolf. To nowoczesne, zaawansowane technologicznie instrumenty i urządzenia endoskopowe, stosowane w nowoczesnej chirurgii kręgosłupa. Obecnie jest to […]
9 lutego 2019

Żelowa proteza jądra miażdżystego DiscoGel®

Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie do leczenia przepuklin dyskowych w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa Przezskórne wszczepienie implantu DISCOGEL® jest mało inwazyjną, innowacyjną […]
4 stycznia 2019

Pośrednie odbarczenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych z wykorzystaniem implantów dostawowych Dtrax

Przezskórna stabilizacja międzystanowa odcinka szyjnego kręgosłupa Zastosowanie: leczenie zespołów korzeniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa o charakterze rwy ramiennej lub barkowej. Zalety: mało inwazyjny dostęp przez 2 […]