Stentoplastyka trzonu kręgu implantem Spine Jack

Zestaw operacyjny Spine Jack® to mało inwazyjny system do anatomicznej repozycji i plastyki trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w osteoporozie, w młodej kości i w nowotworach.

 

Innowacyjność systemu Spine Jack®

  • mało inwazyjne operacyjne leczenie złamań kompresyjnych kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa,
  • przywrócenie pierwotnej biomechaniki kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych poprzez odtworzenie anatomicznej wysokości złamanego trzonu kręgosłupa,
  • znaczne zmniejszenie ryzyka złamań sąsiadujących trzonów zmienionych osteoporotycznie&nbsp,
  • dostęp operacyjny poprzez dwa małe (1.5 cm) nacięcia skóry&nbsp,
  • szybka i mało inwazyjna technika operacyjna (czas trwania operacji około 30 minut),
  • natychmiastowe zmniejszenie dolegliwości pacjenta oraz poprawa jakości życia.

 

Zastosowanie:

świeże (maks. 8-10 tygodniowe) złamania kompresyjne zarówno pourazowe jak i osteoporotyczne trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym,

 

Opis techniki operacyjnej:

Zabieg, w którym wykorzystuje się Spine Jack® System, trwa od 30 do 45 minut. Polega on na przezskórnym wprowadzeniu do wnętrza złamanego kręgu rozprężalnych implantów, które odtwarzają wysokość złamanego trzonu kręgu. Następnie implanty wzmacnia się cementem kostnym, co zapewnia niezbędną solidność konstrukcji.

W metodzie tej wykorzystuje się dwa rodzaje cementu: sztuczny i bioprzebudowywalny. Jego wybór uzależniony jest od rodzaju kości oraz wieku pacjenta.

 

Efekty przeprowadzenia zabiegu:

Dzięki metodzie z użyciem Spine Jack® System zminimalizowane jest ryzyko złamań sąsiadujących trzonów oraz degeneracji dysków. Jest to spowodowane odbudowaniem anatomicznej biomechaniki kręgosłupa.

Pacjent wstaje już kilka godzin po zabiegu, a na drugi dzień otrzymuje wypis do domu.

 

Unikalność i innowacyjność metody:

Metodą Spine Jack możemy skutecznie operować większość pacjentów leczonych do tej pory   techniką wielopoziomowej stabilizacji przeznasadowej wykonywanej nadal w większości krajowych ośrodków bardzo urazową metodą otwartą. Anatomiczne odtworzenie wysokości złamanego trzonu kręgu umożliwia zachowanie pełnej ruchomości kręgosłupa, eliminując tym samym konieczność wykonania usztywnienia znacznej długości kręgosłupa. Zastosowanie tej metody znacząco poprawia wyniki leczenia zarówno u osób młodych, aktywnych, jak i u pacjentów w podeszłym wieku.