Pośrednie odbarczenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych z wykorzystaniem implantów dostawowych Dtrax

Przezskórna stabilizacja międzystanowa odcinka szyjnego kręgosłupa

 

Zastosowanie:

  • leczenie zespołów korzeniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa o charakterze rwy ramiennej lub barkowej.

Zalety:

  • mało inwazyjny dostęp przez 2 małe nacięcia skóry o długości około 1,5 cm,
  • szybka mało inwazyjna i skuteczna metoda operacyjna,
  • natychmiastowa pooperacyjna redukcja bólu,
  • krótka rekonwalescencja pacjenta,
  • powrót do aktywnego funkcjonowania już 24 godziny po operacji,
  • minimalne ryzyko powikłań anatomicznych oraz infekcji,
  • brak konieczności usuwania części kostnych kręgosłupa oraz dysku międzykręgowego,
  • uniknięcie licznych powikłań spotykanych podczas operacji z dostępu przedniego.