Operacja spondylodezy tylnej w odcinku lędźwiowym

Przeprowadza się ją w najcięższych przypadkach zwyrodnienia kręgosłupa z towarzyszącą niestabilnością. Dzięki postępowi technicznemu można ją wykonać z wykorzystaniem technik mało inwazyjnych oraz mikrochirurgicznych dróg dostępu do kręgosłupa.

 

 Zalety techniki mało inwazyjnej w spondylodezie:

  • skrócony czas operacji,
  • znacznie mniejszy uraz tkanek przykręgosłupowych oraz mniejsza blizna pooperacyjna,
  • mniejsza utrata krwi,
  • mniejsze ryzyko infekcji,
  • dzięki mniejszemu urazowi tkanek, znacznie krótszy okres pobytu w szpitalu i pooperacyjnej rekonwalescencji,
  • pobyt w szpitalu kończy się w 2-3 dobie po operacji,
  • powrót do pracy fizycznej po około 3 miesiącach po operacji.